Theater op maat

Onze naam zegt het al, wij maken voor u theater à la carte, theater op maat. Bij Theater A la Carte bepaalt u zelf welke ‘gerechten’ u voorgeschoteld krijgt. Van een cabareteske voorstelling over samenwerken na een reorganisatie tot verbindende scènes tussen de sprekers op uw symposium. Van een voorstelling over seksualiteit en relatievorming voor verstandelijk gehandicapten tot een voorstelling over ‘lean werken’ in het ziekenhuis; elke voorstelling  wordt speciaal voor u op maat gemaakt.

Hoe werkt het?

U organiseert een bijeenkomst, bijvoorbeeld een studiedag, een congres of een symposium. En u bent op zoek naar een voorstelling om het thema te introduceren of de discussie los te maken. Of u wilt graag dat de scènes een nieuw licht werpen op een gevoelig onderwerp. U wilt tussen de sprekers door steeds even terugkeren tot de kern van de zaak. Of u wilt uw medewerkers laten nadenken hoe er op een andere manier gewerkt kan worden. U wilt er in ieder geval zeker van zijn dat uw bijeenkomst op iedereen een blijvende positieve indruk achter laat.

  • U neemt contact op met Theater A la Carte om een afspraak te maken voor een vrijblijvend, oriënterend gesprek.
  • Tijdens dit gesprek vertelt u meer over uw bijeenkomst, zoals het thema en de doelstelling. Wij geven aan wat de verschillende theatrale mogelijkheden zijn en maken een inschatting van de benodigde research.
  • Aan de hand van het gesprek ontwikkelen wij een concept en brengen we een offerte uit.
  • Wanneer u akkoord gaat met de offerte beginnen wij met de research. Dit kan variëren van het lezen van informatiemateriaal tot het houden van interviews en het (undercover) meelopen in uw bedrijf of instelling.
  • Aan de hand van deze research werken wij het concept verder uit. Hierna wordt er tijdens een briefing met schrijver, regisseur en acteurs kritisch naar gekeken. Tijdens de repetities ontstaat de definitieve tekst.
  • Tijdens de repetitieperiode houden wij u, als u dat wilt, op de hoogte van de vorderingen. Indien nodig nemen we contact op voor aanvullende informatie.
  • Op de dag van uw bijeenkomst zijn wij ruim op tijd aanwezig zodat niets een succesvol optreden in de weg kan staan.

Theater A la Carte kan in principe op elke locatie spelen. Wij beschikken over een eigen licht- en geluidsinstallatie (geen krachtstroom nodig).

HIERONDER ZIET U VOORBEELDEN VAN VOORSTELLINGEN DIE WIJ IN OPDRACHT HEBBEN GEMAAKT. KLIK OP DE FOTO VOOR MEER INFORMATIE.

Masterclass Samen Beslissen voor verpleegkundigen en opleiders

Regiescènes tijdens vijf masterclasses van de V&VN én een film

100 jaar gehandicaptenzorg

Een voorstelling over de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking voor Middin

Positieve gezondheid in het ziekenhuis

Een voorstelling voor de medewerkers van Ziekenhuisgroep Twente

Samen Beslissen – zo doe je dat!

Regiescènes voor verpleegkundigen en opleiders voor de V&VN

kick-off Positieve Gezondheid bij Viore

Een interactieve theatervoorstelling voor vrijwilligers en ketenpartners van Viore.

Medezeggenschap of zeggenschap?

Een voorstelling voor de landelijke cliëntenradendag van ’s Heeren Loo

Positieve gezondheid op kantoor

Een voorstelling voor het centraal bureau van Markenheem

Samen beslissen en uitkomstgerichte zorg

Regiescènes als workshop tijdens een conferentie over Uitkomstgerichte Zorg

Preventie in de gemeente Emmen

Een voorstelling ter gelegenheid van het tekenmoment van het lokaal preventieakkoord

Scènes als rode draad tussen de sprekers

Voor het jubileumcongres van de V&VN Longverpleegkundigen

Samen Beslissen zelf ervaren

Regiescènes voor medewerkers van de zeven Santeon Ziekenhuizen

Positieve Gezondheid in de ouderenzorg

Een voorstelling voor medewerkers WMO én horeca, td en facilitaire dienst.

Samen beslissen in de praktijk

Regiescènes voor de NVZ over het gesprek tussen zorgverlener en patiënt

Dromen vangen, een voorstelling over positieve gezondheid

In opdracht van Proscoop. DEZE VOORSTELLING IS NU TE BOEKEN

Er was eens…

Een sprookje vol lentekriebels voor het basisonderwijs

Scènes voor de bootcamp ouderbetrokkenheid

Een bootcamp voor professionals in het primair onderwijs, door Klaver Academie

Welbevinden in de ouderenzorg

Een afsluitende voorstelling voor medewerkers, vrijwilligers en mantelzorgers van Careyn

Implementatie Wet Verplichte GGZ

Een voorstelling voor de derde ketenconferentie, georganiseerd door het ministerie van VWS

Verwonder je! Een bijzondere vertelvoorstelling

Persoonlijke verhalen van anderstaligen voor het Taal doet Meer College

Herijking medezeggenschap in de ouderenzorg

Een voorstelling voor bestuur, management en cliëntenraden van Zorggroep Charim

Van bidbook tot succesvol congres

Een voorstelling voor het MCB over het belang van een goede site visit

“Zij zijn de expert!”

Een vervolg op de voorstelling over mantelzorgparticipatie voor Careyn stad Utrecht

Samenwerking in het sociale domein

Een voorstelling in opdracht van de Gemeente Delft

Is het niet top? Steek dan je vinger op!

Een voorstelling voor de leerdag voor cliënten, verwanten en medewerkers van ’s Heeren Loo

‘U bent de expert!’

Een voorstelling voor Careyn stad Utrecht over participatie door mantelzorgers

Zorg van de toekomst, leefstijl als medicijn en positieve gezondheid

Een voorstelling voor het symposium van MediReva

Wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Vier voorstellingen voor medewerkers van Ipse de Bruggen

(Mede)zeggenschap bij ’s Heeren Loo

Een voorstelling voor cliënten, verwanten en betrokkenen

Nieuwe visie, ook voor de vrijwilligers van WZU Veluwe

Zelfde thema’s, deels andere scènes

Nieuwe visie voor de medewerkers van WZU Veluwe

Een voorstelling over ont-moeten, faciliteren en betekenisvol leven

Een voorstelling ‘in de steigers’ voor WZU Veluwe

Een teaser voor de voorstellingen over de nieuwe visie tijdens het ‘Dankjewelbuffet’

‘Nurses in the mix’ bij het MUMC+

Een voorstelling over de nieuwe verpleegkundige profielen

In gesprek over ‘eigen kracht’ bij SOVAK

Een voorstelling voor de Best Practice Dag

Bachelor of nursing 2020, de rol van de docent

Een voorstelling voor medewerkers van de Christelijke Hogeschool Ede

Future proof nursing

Scènes over de zorg in 2030, voor het congres ‘Tussen weten en doen II’ van ZonMw

Communicatie en klantgericht werken

Een eindejaarsvoorstelling voor CIRO

Seniorvriendelijk in het LangeLand Ziekenhuis

Een voorstelling over de zorg voor kwetsbare ouderen

Zelforganiserend werken binnen Brabantzorg

Een voorstelling met discussie voor de medewerkers Huishoudelijke Thuiszorg

Hygiëne en aanspreekcultuur

Een voorstelling voor de VAR inspiratiedag voor medewerkers van VUmc

Medezeggenschap bij Abrona

Een voorstelling voor cliënten, medewerkers en leden van de familieraad

Schoonmaken bij de Belastingdienst

Een voorstelling als workshop over het weer inbesteden van de schoonmaak

Theatraal gastheerschap voor Taal doet Meer

Een avondvullend programma voor vrijwilligers

Omgaan met Internet en Sociale media

Een voorstelling voor mensen met een verstandelijke beperking

Kwaliteit van leven deel 2

Een voorstelling voor de vrijwilligers van Markenheem

Zorg voor mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel

Een voorstelling voor Senior Begeleiders van InteraktContour

Bejegening voor vrijwilligers De Wilg

Een voorstelling over omgaan met cliënten én met elkaar

Kwaliteit van leven in de ouderenzorg

Een voorstelling voor medewerkers van Markenheem

Veranderingen in de participatiewet

Een voorstelling voor managers van De Haeghe Groep

Kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Een voorstelling voor medewerkers van het cluster senioren van Lunet Zorg

Samenwerken in het MUMC+

Een voorstelling voor medici, paramedici en verpleegkundigen

Het Gala van het Gouden Oor

Een voorstelling over verbinden, echte aandacht en echt luisteren voor vrijwilligers van Sensoor

De nieuwe kwalificatiedossiers in het MBO

Een voorstelling voor de docentendagen van Stichting Praktijkleren

‘Vierstroom Wonen met Zorg’ wordt WelThuis

Een theatrale kick-off over de nieuwe visie voor ruim 400 medewerkers

Zelfmanagement en voedselintolerantie bij astma

Een voorstelling voor de Astma on Top editie NL van Davos School

Van intramuraal naar extramuraal bij Zorgpartners Midden-Holland

Een voorstelling als kick-off voor de nieuwe thuiszorgorganisatie

Hospitality in het LUMC

Een voorstelling voor verpleegkundigen en ondersteunende diensten over gastvrijheid in het ziekenhuis

40 jaar Johanniter Hulpverlening

Een voorstelling als dank voor de vrijwilligers

Sterk in je hoofd en sterk in je lijf!

Een voorstelling en theatraal dagvoorzitterschap tijdens de leerdag van ’s Heeren Loo Zorggroep

Bottom-up communicatie voor het ROC Horizon College

Een voorstelling met discussie voor de managementconferentie

Verkiezing Beste leerbedrijf en praktijkopleider ECABO

Een voorstelling over breinvoorkeuren

‘Meer dan Welkom’ bij Brabantzorg

Een voorstelling over gastvrijheid voor alle gastvrouwen en -heren

Het Hemd is nader dan de Rok

Een voorstelling over communicatie met familie en vertegenwoordigers van cliënten in de ouderenzorg

Verpleegkundige registratie voor het Westfriesgasthuis

voor een conferentie, georganiseerd door de Verpleegkundige Advies Raad (VAR)

DC Groep wordt DC Klinieken

Smakelijke scènes tijdens diner voor personeel

Voorstelling over kernwaarden voor de vrijwilligers van Markenheem

Voorstelling voor 300 vrijwilligers in de ouderenzorg

‘Optreden’ als thema bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg (IGZ)

Scènes als rode draad tijdens de medewerkersdag ‘De Verbinding’

Uitzendorganisatie Flexpoint werkt relatiegericht

Voorstelling prikkelt intercedenten van Flexpoint tot nadenken over relatiegericht werken

Afsluiting Tenaschool 2012

Een voorstelling met discussie, voor de deelnemende incospecialisten aan Tenaschool 2012

Voorstelling over kernwaarden voor Markenheem

Een voorstelling over de kernwaarden Dichtbij, Betrouwbaar, Enthousiast en Vakmanschap.

Koninklijk werken

Een voorstelling voor Mitros over het activiteitengerelateerd werken op de nieuwe locatie

Kick-off over persoonlijke ontwikkeling

Een voorstelling over persoonlijke ontwikkeling voor medewerkers van Achmea

Slotconferentie ‘Werken met ZZP’s, de volgende stap’

Humoristische en confronterende scènes als inleiding op de sprekers

CFO Day 2012

Inleidende scènes bij de sprekers op de CFO Day 2012

Zorggroep Charim blikt terug op 100 jaar ouderenzorg

Vroeger was alles beter? Honderd jaar ouderenzorg in Zeist.

Kennismakingsbijeenkomst bewoners nieuwe flat Mitros

Gezellige, afwisselende show om de sociale cohesie in de flat te bevorderen

Lancering hoemaakjehet.com voor de FNLI

Een voorstelling voor jongeren over de Food Industry tijdens het Food 4 You festival

Klantvriendelijkheid aan de servicebalie

Een voorstelling voor medewerkers van de servicepunten van Zilveren Kruis|Achmea .

Mitros en klantvriendelijkheid

confronterende voorstelling over klantgericht werken voor de medewerkers van woningcorporatie Mitros uit Utrecht

Swinhove Groep, dat ben jij!

Voorstelling voor medewerkers van Swinhove Groep over de kernwaarden Dichtbij, Betrouwbaar en Gastvrij

Koekje van eigen deeg

Een voorstelling over de eigen bijdrage in de AWBZ, in opdracht van Cliëntenbelang Utrecht

Kieskompas in Beeld

Voorstelling over de Provinciale Statenverkiezingen voor mensen met een verstandelijke beperking

Werken met ZZP en Prezo

Een voorstelling over de Zorgzwaartepakketten voor Interzorg Noord Nederland

Voorstelling voor Carinova tijdens een symposium over mantelzorgers

Voor de medewerkers verpleging en verzorging

Nursing Event 2010

Theater A la Carte verzorgde theater en rollenspel tijdens hét verpleegkundige event van Nederland.

‘Lean werken’ voor de Isala Klinieken

Een voorstelling voor alle medewerkers van de afdeling Gynaecologie

Brabantzorg: De kracht van Aandacht

Scènes over hoe cliënten de zorg beleven.

Congres over informele zorg van Mezzo

Een voorstelling over een mantelzorger die het langzaam allemaal teveel wordt

Verzorgend wassen bij Innersdijk

Een voorstelling i.s.m SCA Personal Health bij de introductie van Verzorgend Wassen in verzorgingshuis Innersdijk in Groningen

Belevingsgerichte zorg bij Zorgsaam Terneuzen

Een voorstelling voor het symposium ‘belevingsgericht werken maakt het verschil’

Gewoontes in de incontinentiezorg

Voor SCA Tena School 2008 en 2009

Met Hart en Nieren

Voorstelling bij het symposium over zelfmanagement voor het Hans Mak Instituut i.s.m. de Nierstichting Nederland.

Liever geen Bloemen

Voorstelling over rouwverwerking voor iedereen die (professioneel) met rouwenden in contact komt

Symposium Govcert: Are you master of your own identity?

Een voorstelling over identiteitsdiefstal via internet

Symposium Rabobank Nederland Directoraat Toezicht

Het uitspelen van casussen tijdens een symposium over cliëntacceptatiegesprekken

Werkbegeleiding in uitvoering

Een voorstelling voor Bureau G&D

Klantgerichtheid voor Medewerkers Service Organisatie politie

Een voorstelling met workshops voor Politie Haaglanden

Vraaggericht werken bij De Hartekamp Groep

Een voorstelling als Kick-off van een scholingstraject

Nieuwe gedragscode Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Interactieve voorstelling over de nieuwe gedragscode

Klantgerichtheid in het ziekenhuis

Een voorstelling voor het Lievensberg Ziekenhuis in Bergen op Zoom

Veerkracht

Een voorstelling voor een symposium van Stichting De Kleine Prins

Invoering van de Standaard RAW

Een voorstelling in opdracht van het CROW

Voorstellingen voor de Parnassia Bavo Groep

Van de opening van een nieuwe locatie tot een voorstelling bij een minisymposium.

IMOZ Congres ‘zin in zorg’

Een voorstelling én een feedbackworkshop voor deelnemers aan dit congres

Zieken

Een voorstelling voor het Festival Gezondheid

Hoe ga je om met klanten in de thuiszorg?

Een voorstelling voor Thuiszorg Stad Utrecht

Au, een trauma

Een voorstelling over traumatiserende gebeurtenissen in het ziekenhuis

Zo zijn onze manieren

Een voorstelling over bejegening voor het Spaarne Ziekenhuis te Haarlem

Zero Tolerance

Over omgaan met agressie en desinteresse bij leerlingen