kick-off Positieve Gezondheid bij Viore

Viore in Hilversum is één van de 81 IPSO centra. Hier kunnen mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar ontmoeten en ondersteunen. De IPSO centra werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Speciaal voor de vrijwilligers en de ketenpartners van Viore, en mede ondersteund door IPSO, maakte Theater A la Carte een voorstelling over positieve gezondheid.

 

Hoe luister je echt oprecht en nieuwsgierig naar wat iemand nodig heeft? Zonder zelf al in te vullen vanuit eigen ervaring of eerdere gesprekken? Wat betekent het voor je naasten wanneer je getroffen wordt door kanker? Welke invloed heeft het hebben van kanker op de intimiteit in je relatie? Welke rol speelt Viore in de hele zorgketen en welke betekenis heeft het bezoeken van een centrum als Viore op de kwaliteit van leven van mensen met kanker?

Tussen de scènes door gingen we met de zaal in gesprek over deze thema’s.

De voorstelling werd afgesloten met een lied, uit volle borst gezongen door het Viore koor o.l.v. Meike van de Linde en alle toeschouwers in de zaal.

Een man en vrouw proosten met elkaar in de voorstelling over positieve gezondheid van Theater A la Carte voor VioreWelmoed van Theater A la Carte in gesprek met het publiek tijdens de voorstelling over positieve gezondheid voor VioreDe zaal zingt een lied in de voorstelling over positieve gezondheid van Theater A la Carte voor Viore