Bottom-up communicatie voor het ROC Horizon College

In opdracht van het ROC Horizon College maakte Theater A la Carte een voorstelling over bottom-up communicatie voor de managementconferentie. Twee theatermakers liepen bij verschillende sectoren op drie verschillende locaties mee om in gesprek te gaan met docenten, praktijkopleiders, teamleiders en managers. Ook woonden ze enkele vergaderingen bij en keken rond in docentenkamers.

In de voorstelling zagen we onder andere hoe een lid van het College van Bestuur verwoede pogingen doet contact te maken met docenten en deelnemers; hoe een docententeam vanuit frustratie uit het verleden cynisch blijft over alle veranderingen; en hoe een erg enthousiaste docente in een ‘bottom-up overleg’ helemaal losgaat met ideeën ter verbetering. Tussendoor ging een gespreksleider van Theater A la Carte met het publiek in gesprek: Hoe creëer je als manager draagvlak bij de uitvoerende medewerkers; Hoe zorg je dat de verwachtingen van het team in verhouding staan tot wat er daadwerkelijk bereikt kan worden; Hoe zorg je dat medewerkers het gevoel hebben dat zij zelf invloed hebben op hun eigen ontwikkeling als docent en op de onderwijsinhoudelijke ontwikkeling van het Horizon College.

Theater A la Carte Horizon CollegeOpening met een lied

Theater A la Carte Horizoncollege teamoverlegTheater A la Carte Horizoncollege CvB gaat de werkvloer op

 

 

 

 

De dag werd afgesloten door Dr. Groenevinger, gespecialiseerd in het ecologisch leiderschap. Zij gaf het belang van bottom-up communicatie aan met een metafoor: de organisatie is te vergelijken met een bos vol bomen, met een humusrijke bosgrond, vol bolletjes die in de lente tot bloei komen. Alle aanwezigen kregen een potje met narcissen uitgereikt, om ergens op de werkvloer neer te zetten en te verzorgen.

 ”Op veel momenten maakten jullie soms hilarisch maar ook soms pijnlijk duidelijk waar we nog wel wat verbeteren kunnen! En het ecologisch leiderschap, een prachtige metafoor! Ik vind het echt vreselijk knap hoe jullie op basis van een aantal dagen meelopen een zo herkenbare diagnose maken van ons ROC en ons leiderschap. We hebben de afgelopen dagen veel dialoog gevoerd hoe dit anders en beter te doen, en dat is een mooie vangst: jullie hebben aardig wat losgemaakt en ons behoorlijk aan ‘t denken gezet! Dank daarvoor! En wat is dit een mooi middel om het gesprek te voeren!

Nogmaals veel dank: dit is vele malen leuker en effectiever dan een rapportje van een organisatie adviesbureau!”

Ingrid Dessing
Hoofd P&O ROC Horizon College