Werken met ZZP en Prezo

Naar aanleiding van de invoering van de  Zorgzwaartepakketten organiseert Interzorg Noord Nederland in 2009, 2010 en 2011 bijeenkomsten voor al haar personeel. Theater A la Carte verzorgde de aftrap met een voorstelling voor het management.

Hierna spelen wij op alle bijeenkomsten een voorstelling waarin de bezwaren van de medewerkers over de  Zorgzwaartepakketten naar voren komen. Doordat de medewerkers zich letterlijk gehoord weten, kunnen ze hierna open verder praten in de diverse workshops over het thema.

Alle bijeenkomsten worden afgesloten met een theatrale ‘powertalk’ door Theater A la Carte.

Om ook de bewoners van de verschillende locaties van Interzorg te informeren over de veranderingen in de zorg, speelden wij op alle locaties een speciale bewonersvoorstelling. Met als belangrijkste boodschap: “Wij hebben u nodig voor goede zorg. U mag aangeven hoe u het graag wilt hebben. U mag kritisch zijn en ons aanspreken op de zorg die wij leveren. Van een mondige bewoner kunnen wij alleen maar leren.” Dat dat ook voor de medewerkers wennen is laat deze scène zien, over de angst van een medewerker voor vraaggericht werken: