Zorggroep Charim blikt terug op 100 jaar ouderenzorg

In het kader van hun honderdjarig bestaan organiseerde Zorggroep Charim een symposium over 100 jaar ouderenzorg in Zeist. Opening van de dag was  een humoristische voorstelling  van Theater A la Carte met de titel  ‘Vroeger was alles beter?’.

In korte scènes toonde Theater A la Carte een overzicht van de veranderingen die de afgelopen jaren in de ouderenzorg plaats vonden. Rode draad in alle veranderingen, en dus ook in de voorstelling, was de nog steeds voortdurende ontwikkeling van aanbodgerichte zorg (de zuster weet het beter) naar vraaggerichte zorg (de cliënt bepaalt zelf hoe zijn zorg vorm krijgt).