Veranderingen in de participatiewet

In opdracht van Hans Heesterbeek maakte Theater A la Carte een voorstelling voor de Haeghe Groep in Den Haag. De Haeghe Groep verbindt mensen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben met bedrijven en/of overheden in Den Haag. In de voorstelling stond het veranderingsproces in het kader van de participatiewet centraal. Onder de noemer ‘Samen meer waarde’ heeft de Haeghe Groep twee jaar lang hard gewerkt aan de veranderopdracht. Tijdens deze bijeenkomst, die bedoeld was voor de managers, wat het doel inzicht te geven in wat er in de afgelopen twee jaar was bereikt met al het harde werken.

“Kijk en dan moet zij, Chantal dus ook nog eens samenwerken met Geertjan. Die heeft een arbeidsparticipatie plek, hij is hier tijdelijk. Niet vast. En hij heeft een totaal andere werkhouding. En dat geeft ook onrust. Ook zoiets moet je rustig begeleiden, maar dat gaat dus niet! Als ik Chatal sta te kalmeren, dan stagneert het productie proces. En dat kan dus niet, want….tijd is geld!”

De acteursverbonden de verschillende onderdelen van het programma met scènes. Hierin werd onder andere ingegaan op commerciëler moeten werken, de nieuwe werkstructuren, matchingsprofielen en flexibileit, en het begeleiden van de verschillende doelgroepen (oud SW-ers en mensen die verplicht werkervaring op komen doen vanuit een uitkering).

_MG_7844Tijdens de voorstelling werden de toeschouwers door de acteurs ‘geschouwd’ op 16 verschillende punten. Bijvoorbeeld op: ‘kunnen staan, evt. met hulpmiddelen’, ‘Hebben spanningsboog’ en ‘Kunnen klappen’.

 

 

Foto’s: Belinda Beusekamp