Hoe ga je om met klanten in de thuiszorg?

Voor Thuiszorg Stad Utrecht ontwikkelde Theater A la Carte inspringvoorstellingen (verschillende voorstellingen voor de verschillende doelgroepen, zoals verpleegkundigen, medewerkers huishoudelijke zorg en verzorgenden) onder de titel ‘Mag dat?’. Uitgelokt door (uitvergrote) casussen uit de praktijk discussieerden de werknemers over de do’s en de don’ts in de omgang met cliënten en collega’s. Ook konden zij rollen overnemen van de acteurs om zo hun standpunt direct ‘in de praktijk’ te kunnen uitproberen. De discussie werd geleid door een discussieleider van Theater A la Carte.

De reeks eindigde met een afsluitende voorstelling, waarin de nieuwe regels, opgesteld naar aanleiding van de inbreng van de medewerkers in de discussies, via scènes bekend werden gemaakt.