Kwaliteit van zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

Lunet Zorg ondersteunt al meer dan honderd jaar mensen met een verstandelijke beperking. Tegenwoordig gebeurt dat vanuit de kernwaarden ‘eigen kracht’, ‘oog voor elkaar’ en ‘initiatiefrijk’. Voor de clustermiddagen van het Cluster Specialistische Zorg senioren werd gezocht naar een leuke, maar ook leerzame invulling voor de medewerkers zorg en dagbesteding. Theater A la Carte maakte een voorstelling die als doel had de medewerkers bewust te maken van het effect van hun gedrag en houding op het welbevinden van de cliënt en dus op de kwaliteit van zorg.

Theater A la Carte liep met twee mensen een dag mee op de twee woonparken van Lunet Zorg in Eindhoven en Duizel. Zij keken mee bij verschillende woningen en bij verschillende locaties van de dagbesteding. In de scènes die naar aanleiding van dit onderzoek werden gemaakt lag de nadruk op afstemmen op en aansluiten bij de cliënt, inspraak in de eigen zorg en woning (jij werkt er, de cliënten wonen er) en het naar boven halen en waarmaken van de, soms heel bescheiden, dromen van cliënten. In de voorstelling werd dit gesymboliseerd door een droomboom met thema’s voor scènes. Tussen de scènes door werden de medewerkers uitgedaagd met elkaar in gesprek te gaan over deze thema’s.

Theater  A la Carte Lunet Zorg aankledingTheater A la Carte Lunet Zorg droomboomTheater A la Carte Lunet Zorg goeie morgen Theater A la Carte Lunet Zorg plantjeTheater A la Carte Lunet Zorg huiselijk