Nieuwe visie, ook voor de vrijwilligers van WZU Veluwe

Nadat eerder de medewerkers van WZU Veluwe een voorstelling op maat hebben gezien over de nieuwe visie en de thema’s: ont-moeten, faciliteren en betekenisvol leven, zijn nu de vrijwilligers aan de beurt. Ook zij gaan, aan de hand van scènes en onder begeleiding van een gespreksleider van Theater A la Carte, met elkaar in gesprek.

Een deel van de scènes is eerder gespeeld voor de medewerkers. Maar er zijn ook een aantal nieuwe scènes geschreven. Ook voor deze voorstelling deden wij dus uitgebreid onderzoek op een aantal locaties van WZU Veluwe. Daaruit blijkt dat ‘faciliteren’ het lastigste thema is voor de vrijwilligers. Want net als in andere zorginstellingen willen de vrijwilligers de ouderen vooral lekker verwennen en alles uit handen nemen. Maar in de nieuwe visie is het juist belangrijk dat de bewoners zoveel mogelijk zelf doen. Heel belangrijk dus om hierover met de vrijwilligers in gesprek te gaan. Want waarom is het nou zo goed om bewoners zoveel mogelijk zelf te laten doen? En waarin kun je dan juist nog wel wat (veel) betekenen voor de bewoners? Gaat het uiteindelijk om het kopje koffie dat je rond brengt, of om de tijd, de aandacht en het praatje? Ook bij deze voorstelling, die weer meerdere keren werd gespeeld, kwamen mooie gesprekken op gang.