Brabantzorg: De kracht van Aandacht

Tijdens het symposium ‘De kracht van Aandacht’ speelde Theater A la Carte een aantal scènes over beleving van de zorg.  De scènes lieten het publiek nadenken over in welke mate je als zorginstellingsmedewerker de zorg steeds moet blijven afstemmen met de cliënt. Cliënten beleven de aangeboden zorg vaak heel anders dan de medewerkers denken. Aan de hand van de scènes ging een discussieleider van Brabantzorg in gesprek met het publiek.