Koekje van eigen deeg

Naar aanleiding van de landelijke meldactie ‘Extra betalingen AWBZ’ presenteerde Cliëntenbelang Utrecht het Logboek AWBZ basiszorg en extra diensten. Hierin worden verschillende meldingen over bijbetaling voor extra diensten vanuit verzorgings- en verpleeghuizen en anderen AWBZ-instellingen in de regio Utrecht beschreven. Hierbij wordt kort uitgelegd of deze bijbetaling wel of niet volgens de richtlijnen is of valt binnen een grijs, onderhandelbaar gebied. Deze presentatie, die gehouden werd in Huis aan de Vecht te Utrecht, werd voorafgegaan door de voorstelling ‘Koekje van eigen deeg’ van Theater A la Carte. De voorstelling werd bijgewoond door bewoners, vertegenwoordigers  van bewoners, cliëntenraden, zorgverzekeraars en managers uit de regio Utrecht.

In verschillende, uitvergrote scènes was te zien hoe bewoners, directie en familieleden omgaan met deze ‘extra’ betalingen. Hierbij dienden de meldingen als inspiratie. Voel je je nog wel thuis in een verzorgingshuis als je moet betalen voor het koekje bij de koffie? Horen w.c. papier en latex handschoenen nu wel of niet binnen de basiszorg, of mag de instelling hier een bijdrage voor vragen? In hoeverre mag je van familieleden verwachten dat zij een bijdrage leveren aan de zorg? En hoe vrijwillig is eigenlijk de ‘vrijwillige bijdrage’ voor uitstapjes en activiteiten? Tussen de scènes door ging een discussieleider van Theater A la Carte in gesprek met het publiek.

Wilt u het logboek van Cliëntenbelang downloaden? Of een verslag lezen van deze bijeenkomst? Kijk dan hier.

De foto’s zijn gemaakt door Wijnand Sta