Van intramuraal naar extramuraal bij Zorgpartners Midden-Holland

Mensen die zorg nodig hebben blijven tegenwoordig veel langer thuis wonen. En dat betekent dat zij de zorg die ze nodig hebben thuis geleverd moeten krijgen. Om hier op in te spelen is Zorgpartners Midden-Holland op 16 juni 2014 gestart met kleine thuiszorgteams in de regio Midden-Holland. Waar eerder vooral in de instellingen zelf thuiszorg werd geleverd (intramuraal), werken de medewerkers in de nieuwe organisatie ‘Partner aan huis’ wijkgericht in kleine, zelfsturende teams (extramuraal). Als kick-off organiseerde Zorgpartners Midden-Holland een avond voor alle medewerkers van deze nieuwe thuiszorgteams. Na het maken van teamfoto’s en een korte inleiding en het voorstellen van de regiocoaches speelde Theater A la Carte een voorstelling over deze andere manier van werken.

Wat houdt het bijvoorbeeld in om zelfsturend te werken? Om dit zelf te kunnen ervaren zijn de acteurs bij het maken van deze voorstelling ook zelfsturend aan de slag gegaan. Maar dat leidt meteen bij het begin van de voorstelling al tot onenigheid:

Theater A la Carte - Zorgpartners MHOet: Waarom moet die boterham gesneden worden?
Ro: Dat is toch makkelijk voor die mensen.
Oet: Ik dacht dat jij vond dat mensen zelf moeten doen wat ze nog kunnen. Je moet mensen wel een beetje zelfstandig houden.
Co: Nou u merkt het, wij zijn nog niet helemaal klaar om als zelfsturend team aan de slag te gaan. Wij hebben deze voorstelling gemaakt zonder regisseur, gewoon om eens te voelen hoe dat voelt, zelfsturing. En dat is nog niet makkelijk hoor. Zelf bedenken wat je doet, hoe je het doet, maar dan wel binnen de kaders die de opdrachtgever, in dit geval Zorgpartners Midden-Holland je gegeven heeft. En het eens worden met elkaar, zodat je wel als één team over komt.

Onderwerpen die verder in de voorstelling aan bod kwamen waren: Hoe bied je thuiszorg voor een klant die zelf de regie houdt? Wat betekent het om thuiszorg te leveren vanuit extramuraal, in plaats van intramuraal denken? En hoe ga je creatief in op de vraag van de klant, zonder buiten de indicatie te werken?  In de grote ‘Zeg niet nee!-show’ leerde een thuiszorgmedewerkster alternatieven aan te bieden voor een zorgvraag waar zij niet aan kon voldoen. Want één keer “Nee!” op een vraag betekende een druk op de knop en zonder prijs naar huis. Maar dat is best lastig als je cliënt een keer extra wil douchen. Of vraagt of je hem naar de kapper wil brengen. Of wil dat je hem zondag naar de kerk brengt en erbij blijft omdat hij steeds naar de w.c. moet.

Tussen de scènes door kon het publiek ervaringen delen onder begeleiding van een gespreksleider van Theater A la Carte.

90314_200708_Zorgpartners_kickoff_thuiszorg_DSC4791A kleiner 90314_200708_Zorgpartners_kickoff_thuiszorg_DSC4714A kleiner 90314_200708_Zorgpartners_kickoff_thuiszorg_DSC4804A kleiner

foto’s: www.assiefotografie.nl90314_200708_Zorgpartners_kickoff_thuiszorg_DSC4757A kleiner