Nieuwe gedragscode Franciscus Ziekenhuis Roosendaal

Naar aanleiding van de invoering van de nieuwe gedragscode in het Franciscus Ziekenhuis in Roosendaal, verzorgde Theater A la Carte een voorstelling met situaties, geïnspireerd op de gedragscode. De situaties maakten helder welk effect het gedrag van een ziekenhuismedewerker kan hebben op het gedrag van een patiënt.