Masterclass Samen Beslissen voor verpleegkundigen en opleiders

Als vervolg op de werkbijeenkomst ‘Samen beslissen – zo doe je dat!’ organiseerde de V&VN vijf interactieve masterclasses over ‘Samen Beslissen’. Deze kregen de titel  Samen beslissen – hoe doe je dat en hoe leer je dat? Doelgroep voor de masterclasses zijn opleiders, zorgprofessionals en medewerkers die in hun werk te maken hebben met (het opleiden in en implementeren van) samen beslissen, zoals opleiders in ziekenhuizen, mbo-, hbo- en wo-opleidingen en eveneens verpleegkundigen, verpleegkundig specialisten en verpleegkundestudenten.

De masterclasses werden gegeven op, en in samenwerking met UMC Groningen, Hogeschool Rotterdam, ROC Landstede in Zwolle, Noordwest Ziekenhuisgroep in Alkmaar en Hogeschool Avans in Breda.

Onderwerpen die aan bod kwamen zijn:

  • Wat is de Kern van Samen Beslissen?
  • Welke rollen heeft een verpleegkundige en verpleegkundig specialist in samen beslissen?
  • Hoe is samen beslissen te plaatsen in samenhang met ontwikkelingen en concepten als zeggenschap, EPB en Positieve gezondheid en zelfmanagement en zelfregie?
  • Het beschikbare aanbod aan samen beslissen-opleidingsmateriaal.
  • Hoe herken je samen beslissen in de praktijk en creëer je leersituaties?

Wij speelden drie verschillende regiescènes, waarin het publiek de verpleegkundige of verpleegkundig specialist mocht regisseren, net zolang tot er een goed ‘Samen Beslissen’ gesprek gehouden werd. Dit interactieve deel werd goed gewaardeerd.

 

Ook hier sloten we af met de ‘Samen Beslissen Dans’. Nieuwsgierig? Van deze dans is ook een film gemaakt in samenwerking met studenten van het Nova College Performing Arts in Haarlem. Deze film is onderdeel van het Programma Uitkomstgerichte zorg, deelproject Samen Beslissen, Scholing&Opleiding.