Positieve gezondheid in het ziekenhuis

Ziekenhuisgroep Twente, met ziekenhuizen in Almelo en Hengelo, werkt steeds meer vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Een brede blik op gezondheid, waarbij het accent in de zorg niet alleen ligt op ziekte, maar vooral op mensen zelf, op hun veerkracht en op wat hun leven betekenisvol maakt. Voor een inspiratiebijeenkomst over dit thema werden wij gevraagd een voorstelling te maken.

Het doel van de voorstelling was om de mensen te verleiden om echt vanuit positieve gezondheid te gaan werken. Hoe begin je klein en wordt het groot? Wat is er voor nodig om het gewoon te gaan doen? 

Wat betekent positieve gezondheid voor jou, als medewerker? Hoe gebruik je het spinnenweb, als meetinstrument of als tool voor een echt gesprek? Maar is het dan wel Evidence Based en zijn de antwoorden wel meetbaar? En hoe voer je zo’n echt gesprek, hoe luister je zo open en nieuwsgierig mogelijk? En wat betekent positieve gezondheid eigenlijk voor de aankleding van het ziekenhuis?

In de voorstelling zagen we verder hoe het een verpleegkundige lukt om een patiënt te motiveren uit bed te komen, door goed naar hem te luisteren en aan te sluiten bij zijn eigen wensen en behoeften. Ook zagen we een arts die eigenlijk vindt dat het voeren van het ‘andere gesprek’ meer iets is voor verpleegkundigen en fysiotherapeuten, omdat hij maar tien minuten heeft. Maar wanneer hij toch dat gesprek aangaat, blijkt het niet alleen een beter gesprek te worden, maar ook helemaal niet lang te duren.

Naar aanleiding van de laatste scène, waarin een familielid stiekem een hondje het ziekenhuis in smokkelt, ontstond een mooi gesprek met de zaal waarin volop positieve voorbeelden werden gedeeld van kijken naar wat wel kan en mogelijk is om aan te sluiten bij de wens van de patiënt.

Voorstelling Theater A la Carte voor Ziekenhuisgroep Twente vrouw met hondje in bedTheater A la Carte voorstelling voor Ziekenhuisgroep Twente, vrouw in gesprek met artsTheater A la Carte voorstelling voor Ziekenhuisgroep Twente. Een oudere en jongere dame in de wachtkamer van het ziekenhuis