Wilsbekwaamheid bij mensen met een verstandelijke beperking

Foto’s: Jasper Davidson

Bij Ipse de Bruggen, zorg voor mensen met een verstandelijke beperking in Zuid-Holland, is de eigen regie van de cliënt het uitgangspunt. Dit gaat niet alleen over zeggenschap en medezeggenschap. Ook de rechten van de cliënt en het begrip wilsbekwaamheid spelen hierbij een grote rol. Vooral wilsbekwaamheid blijkt een lastig onderwerp om op een laagdrempelige en aantrekkelijke manier te presenteren. Daarom wordt Theater A la Carte gevraagd hier een voorstelling over te maken. Wat zijn de ‘bouwstenen’ van wilsbekwaamheid? En hoe heb je hier, in je dagelijkse werk, mee te maken? Hoe weet je of een cliënt wilsbekwaam of wilsonbekwaam ter zake is? En wat doe je als hier onenigheid over is binnen het kernteam?

Op acht bijeenkomsten spelen wij in totaal vier verschillende versies van deze voorstelling. De medewerkers zijn opgedeeld in de doelgroepen (L)VB, OUD, MVG en EVMB. Voor elke doelgroep spelen we andere scènes, die aansluiten bij de praktijk van de mensen in de zaal. Natuurlijk lopen we voor het onderzoek eerst mee, op acht verschillende locaties van Ipse de Bruggen. En we lezen ons goed in en spreken met diverse deskundigen.

Tussen de scènes door gaan we met de medewerkers in gesprek. Al snel ontstaan er levendige discussies. Over eigen normen en waarden die je meeneemt in je werk. Over het belang van een goede relatie met verwanten. Over de rol van de wettelijk vertegenwoordiger, wat mag deze nou wel en niet beslissen? En er wordt uitgewisseld over de soms grote dilemma’s waar je tegen aan loopt in je werk.

Dankzij jullie voorstellingen is het thema wilsbekwaamheid echt gaan leven. De trainers en coaches die we hebben opgeleid, en die ook vaak bij de voorstellingen waren, bieden nu themadagen, trainingen en ouderavonden aan. De vraag is groot! Heel fijn. Jullie voorstelling helpt ons enorm om mooie werkvormen in te zetten, bijvoorbeeld met de bouwstenen en rollenspel. Nogmaals dank voor het enorme effect wat jullie teweeg brachten. We zingen het lied nog uit volle borst mee.

Corry Baak
Zorgcoach/ Voorzitter kennisteam VB 

“Ik eis dat mijn dochter verhuist!”

Eén voor één worden de bouwstenen opgestapeld

“Maar als ik je nagels lak kán het zijn dat je zus heel boos wordt.”

“Kijk uit waar je loopt man! Straks kom je nog onder een auto!”