Voorstelling voor Carinova tijdens een symposium over mantelzorgers

Carinova organiseerde een dag voor medewerkers verpleging en verzorging over mantelzorgers. In bijna alle situaties waarin deze medewerkers komen is mantelzorg aanwezig. Toch is hier weinig oog voor. Wie is de mantelzorger? Hoe kun je die mantelzorger betrekken bij de zorg?  En hoe kun jij als medewerker de mantelzorger ondersteunen waar nodig?

In de discussies kwamen heikele punten aan de orde: Hoe bescherm je bijvoorbeeld een mantelzorger tegen de soms verregaande wensen van een cliënt? Want het is voor een mantelzorger vaak moeilijk om “nee” te zeggen tegen een ziek familielid. En is het soms beter om je professionele houding even opzij te zetten, wanneer de oplossing van de mantelzorger goed blijkt te werken? En wie zijn dat eigenlijk, mantelzorgers? Vaak wordt vergeten dat ook de kinderen van een cliënt mantelzorger (kunnen) zijn. En een mantelzorger is natuurlijk niet altijd overbelast. Maar hoe kun jij in de gaten houden of hij of zij het zo nog langer vol houdt? En wanneer verwijs je mantelzorgers door naar het Steunpunt Mantelzorg?