(Mede)zeggenschap bij ’s Heeren Loo

In opdracht van de Centrale Cliëntenraad van ’s Heeren Loo maakte Theater A la Carte een voorstelling voor de Leerdag van de cliëntenraden, verwantenraden en betrokkenen bij cliëntmedezeggenschap. Thema van de dag was ‘Met medezeggenschap op reis.’ Hoe breng je medezeggenschap naar de woningen? Hoe zorg je dat cliënten de cliëntenraad weten te vinden? En wanneer wordt zeggenschap médezeggenschap?

In de voorstelling namen de acteurs de cliënten, verwanten, coaches, ambtelijk secretarissen en andere belangstellenden mee langs verschillende casussen. Als iedereen er last van heeft dat de bus ’s morgens veel te vroeg komt, is het dan een onderwerp voor de cliëntenraad? En zo ja, hoe bereik je die? En een gemiste brandoefening, is dat alleen een probleem voor jou zelf? Of zouden meer cliënten behoefte hebben aan zo’n oefening? Is dit iets voor de lokale, de regionale, of de centrale cliëntenraad? De acteurs zochten het allemaal uit.

Aan het einde van de voorstelling was het duidelijk. Als de cliëntenraad wil weten wat er speelt, dan moeten ze dat vragen, aan de achterban. En al snel stond de hele zaal te zingen en te gebaren: “Vraag het de achterban, vraag het de achterban, vraag het de achterban, wat vinden zij ervan?”

Na de voorstelling gingen de aanwezigen met elkaar in gesprek met behulp van het SPEL (Samen Praten en Luisteren) en het kaartspel over de cliëntenraad van ’s Heeren Loo zelf. Tenslotte gaven de acteurs ook nog een korte samenvatting van de dag. Waarna iedereen nog een keer enthousiast het achterbanlied zong.

Het was een superdag. Ik heb alleen maar mooie woorden gehoord. Jullie hebben zo goed in kaart gebracht wat ik wilde. En door dat humoristisch te brengen, dat deed het gewoon, dat maakte het heel toegankelijk. Ik heb vreselijk gelachen. En dat lied aan het einde, we maken straks allemaal het gebaar met de duim naar achteren, dan weet iedereen, dat is de achterban, 150 man zong mee, heel knap.

Albertine Ravensbergen
Voorzitter Centrale Cliëntenraad

foto’s: Bureau Beeld Arnhem