Zelforganiserend werken binnen Brabantzorg

Brabantzorg biedt vanuit 35 locaties in Noordoost-Brabant ouderenzorg, thuis en op locatie. Centraal in de visie van Brabantzorg staat de definitie van gezondheid, opgesteld door arts en onderzoeker dr. Machteld A.S. Huber. ‘Gezondheid is het vermogen je aan te passen en zelf regie te voeren in het licht van de fysieke, emotionele en sociale uitdagingen van het leven.’

Speciaal voor de huishoudelijke thuiszorgmedewerkers werd er een inspiratiedag georganiseerd rondom zelforganisatie. Onderdeel hiervan was een voorstelling met discussie door Theater A la Carte. Ter inspiratie liep Welmoed mee tijdens het werk bij verschillende cliënten. Want waar loop je nou eigenlijk tegenaan in je dagelijkse werk?

Wat is zelforganisatie nou eigenlijk? Wat wordt er van jou als thuiszorgmedewerker verwacht? Hoe zorg je dat je, als team, van elkaar blijft leren, terwijl je allemaal op je eigen locatie werkt? Hoe geef je de cliënt zelf zoveel mogelijk de regie? En hoe kun je nou beter samenwerken met de thuiszorgmedewerkers?

Omdat binnen Brabantzorg bij de cultuuromslag de metafoor van een reis wordt gebruikt, was dit ook voor ons de metafoor tijdens de voorstelling.

“Tijdens deze reis gaan we steeds meer zelf organiseren. Onze uitstapjes plannen en bespreken we met elkaar. Het einddoel houden we altijd in het oog, maar de reis ernaartoe stippelen we samen uit.”

Dat de scènes uiteindelijk herkenbaar en inspirerend waren bleek wel uit het enthousiasme waarmee werd gediscussieerd. Niet alleen met de discussie(reis)leider, maar ook met elkaar. Ervaringen werden uitgewisseld en tips gedeeld.

Theater A la Carte Brabantzorg bus
Theater A la Carte Brabantzorg selfie Theater A La Carte Brabantzorg chauffeur Theater A la Carte Brabantzorg in gesprek