Zero Tolerance

In opdracht van een school voor VMBO ontwikkelde Theater A la Carte de cabareteske voorstelling ‘Zero Tolerance’ over omgaan met agressie en desinteresse bij leerlingen. Hierna werden, onder leiding van de acteurs van Theater A la Carte, in discussiegroepjes situaties uit de voorstelling vergeleken met eigen ervaringen van de docenten.