Samenwerken in het MUMC+

Onder de naam ‘Visie op Zorg’ werkt het Maastricht UMC+ aan het toekomst bestendig maken van de zorg. Naar aanleiding hiervan maakte Theater A la Carte een voorstelling over het belang van goede samenwerking tussen medici, paramedici en verpleegkundigen voor een drukbezochte lunchbijeenkomst voor medewerkers.

De voorstelling begon met een aantal korte scènes waarbij de toeschouwers door te gaan staan of te blijven zitten hun mening mochten geven over samenwerken. Bijvoorbeeld: “De baliemedewerker ziet dat een patiënt wel erg lang in de wachtkamer zit te wachten. Moet hij hierover wel of niet bellen met de persoon waarmee de patiënt een afspraak heeft?” Maar ook: “De verpleegkundige krijgt een telefoontje van radiologie dat hij een patiënt over vijf minuten moet afleveren. Is dit haalbaar?” Hierna werd in langere scènes uitgespeeld welke gevolgen het handelen van de ene medewerker of beroepsgroep heeft voor de andere medewerker/beroepsgroep, maar vooral voor de patiënt. Tussen de scènes door ging een gespreksleider van Theater A la Carte met de zaal in gesprek over de scènes en de eigen ervaringen met betrekking tot samenwerking. Wat gaat er goed? En wat zou er nog beter kunnen?

foto’s: Alf Mertens

MUMC Theater A la Carte intro

MUMC Theater A la Carte visite lopen

 

 

MUMC Theater A la Carte gesprek
MUMC Theater A la Carte lang wachtenMUMC Theater A la Carte arts leert van pleeg