Implementatie Wet Verplichte GGZ

Op een door ons georganiseerde landelijke Ketenconferentie (12 september 2019 – Beatrix Theater Utrecht) heeft Theater A la Carte een theatervoorstelling verzorgd. De Ketenconferentie is bezocht door professionals van alle ketenorganisaties, die na 01-01-2020 betrokken zijn bij de uitvoering van de Wet verplichte GGZ. Theater A la Carte heeft weinig voorbereidingstijd nodig gehad en heeft met beperkte inbreng vanuit de organisatie de voorstelling voorbereid. Desondanks stond de voorstelling als een huis en is deze erg goed ontvangen door de bezoekers van de Ketenconferentie. Het is bijzonder knap hoe de acteurs van Theater A la Carte complexe onderwerpen kunnen verbeelden en dit met respect voor de professionals en betrokkenen zelf. Zij zijn bovendien bijzonder goed in staat om de zaal te betrekken bij de uitvoering, zodat een levendige discussie op gang is gekomen onder de bezoekers tijdens en na de voorstelling. Daarmee heeft de voorstelling direct bijgedragen aan het doel van de Ketenconferentie (versterken samenwerking tussen de professionals van de ketenorganisaties). Gelet op mijn plezierige ervaringen met Theater A la Carte kan ik dit theatergezelschap van harte bij u aanbevelen.

Arnout Pullen

In opdracht van het Ministerie van VWS maakte Theater A la Carte een voorstelling voor de derde ketenconferentie over de invoering van de Wet Verplichte GGZ (WVGGZ). Deze wet treedt op 1 januari 2020 in werking.

In de plenaire voorstelling, die wij speelden bij de start van het programma, gingen wij vooral in op de betrokkene en zijn directe omgeving. De patiënt staat meer centraal in de nieuwe wet, maar wie is dan die patiënt? Met wat voor mensen en problematiek hebben we te maken? Hoe beleeft hij/zij dat wat er in gang wordt gezet na een melding? En hoe staan buren, familieleden en zorgverleners hierin? Na een introductie van verschillende personen op wie de wet betrekking zou kunnen hebben, zoomden we in op het verhaal van Frans, zijn zus en zijn buren. Tussen de scènes door gingen wij met het publiek in gesprek. Dit maakte veel los, zowel bij professionals als (vertegenwoordigers van) direct betrokkenen. Hierdoor ontstonden mooie discussies, die ook na afloop van de voorstelling nog aanhielden.