Vraaggericht werken bij De Hartekamp Groep

Als kick-off van een scholingstraject rondom vraaggericht werken speelde Theater A la Carte voor De Hartekamp Groep een voorstelling, waarbij het publiek actief werd uitgedaagd mee te praten over dit onderwerp. De Hartekamp Groep biedt zorg en begeleiding aan mensen met een verstandelijke beperking in de zorgkantoorregio Kennemerland. Vanuit de missie: ‘De cliënt staat centraal, maar niet alleen’, wordt de vraag van de individuele cliënt als uitgangspunt genomen voor de zorg en ondersteuning. Voor de research voor deze voorstelling liepen wij mee op verschillende locaties van De Hartekamp Groep. De scènes waren dan ook direct geïnspireerd op de dagelijkse praktijk. Deze herkenbaarheid zorgde voor levendige discussies over onderwerpen als ‘het oppakken van signalen’, ‘botsende zorgvragen’, ‘begeleiden met de handen op de rug’ en ‘je eigen normen en waarden als (onbewuste) leidraad bij het bieden van zorg en ondersteuning’. De discussies werden geleid door een discussieleider van Theater A la Carte.