Herijking medezeggenschap in de ouderenzorg

Zorggroep Charim (een organisatie voor ouderenzorg in de regio’s Veenendaal en Zeist) wil graag zo goed mogelijk aansluiten bij de dromen, wensen en verlangens van haar bewoners. En daarin speelt medezeggenschap een grote rol. Voor een bijeenkomst over de herijking van de medezeggenschap binnen Charim werd aan Theater A la Carte gevraagd een voorstelling te ontwikkelen. Deze voorstelling diende als aftrap van de dag en moest dus genoeg aanleiding geven tot dialoog. De dag werd bijgewoond door de leden van de cliëntenraden, bestuurders, managers en directie. 

Hoe houd je elkaar er op scherp dat de cliënt in alle besluiten centraal staat en blijft staan. Hoe zorg je ervoor dat dit het gesprek is dat je met elkaar voert. En dat je elkaar alle informatie geeft die maakt dat je met elkaar dit gesprek kúnt voeren, zonder dat je de cliëntenraad overvoert. Want dat is soms best lastig. Het maakt nogal uit of je kijkt vanuit een bestuurderskant, een managementkant of de kant van de cliëntenraad. Je spreekt soms niet dezelfde taal. Je kijkt niet altijd met dezelfde blik. En soms is het dan ook flink lastig om elkaar te blijven vinden en met elkaar in gesprek te blijven.

Vanuit de bouwstenen van een (omgekeerde) piramide over echte cliëntmedezeggenschap gingen wij in onze scènes in op deze vragen en thema’s. Op ludieke, maar soms ook pijnlijk herkenbare wijze, werd duidelijk hoe ingewikkeld het soms kan zijn om vanuit verschillende rollen naar medezeggenschap te kijken. Tussen de scènes door ging een gespreksleider van Theater A la Carte met de zaal in gesprek. Aan het einde van de voorstelling werden de toeschouwers uitgenodigd hun ideeën, tips én complimenten te delen.

We hebben veel positieve reacties gehoord op jullie voorstelling, nogmaals dank daarvoor! Het heeft veel input gegeven voor de gesprekken die in de middag met elkaar gevoerd zijn.

Jolanda van Laar-Beitler,
Secretaris raad van bestuur