Slotconferentie ‘Werken met ZZP’s, de volgende stap’

Op 20 maart 2012 speelde Theater A la Carte met veel succes verschillende scènes tijdens de slotconferentie ‘Werken met ZZP’s: de volgende stap’. De conferentie vormde de afsluiting van het Ondersteuningsprogramma Werken met ZZP’s, een initiatief van Vilans (binnen het bredere programma ‘in voor zorg!’) en het ministerie van VWS.  Honderden organisaties maakten gebruik van dit programma. Op de slotconferentie waren ruim 200 deelnemers aanwezig.

Sprekers op het congres waren  Jopie Nooren (Voorzitter Raad van Bestuur Lunet Zorg), Lia Jongh (Voorzitter Raad van Bestuur Magentazorg) en Martijn van Dam (Afdelingshoofd Directie Langdurige zorg VWS). Theater A la Carte leidde de sprekers  in met korte humoristische, maar zo nu en dan ook confronterende scènes. Wat waren de angsten bij het personeel en de cliënten bij de invoering van de ZZP? Hoe ga je als manager om met de eigen bijdrage van de cliënt? En hoe ga je als personeel om met een eventuele verandering in budget bij de invoering van de ZZP.

In voor zorg!

In de evaluatie van de slotconferentie werd over de bijdrage van Theater A la Carte o.a. opgemerkt:

“Door gebruik te maken van de theatergroep maak je het allemaal wat luchtig en blijft toch bij de kern van de zaak. Ze wisten waar ze het over hadden! Hadden het mooi uitvergroot. Mijn complimenten.”

“Erg leuke afwisseling met de theatergroep en prikkelend.”

“Cabaret gaf afwisseling en duidelijkheid.”

“De scènes van de  theatergroep zie ik als cadeautjes.”

Aan het einde van de dag werden de deelnemers aangespoord vooral een kijkje bij elkaar in de keuken te nemen.

“Sla dus de handen ineen en kom samen tot een ultiem recept voor zorg.”