Bachelor of nursing 2020, de rol van de docent

Voor het teamuitje van de medewerkers van de opleiding verpleegkunde van de Christelijke Hogeschool Ede (CHE), maakte Theater A la Carte een voorstelling over het nieuwe curriculum: Bachelor of Nursing 2020. De zorg verandert in rap tempo. En dat betekent dat de verpleegkundigen moeten worden voorbereid op de nieuwe eisen die het vak aan hen stelt:

Oet: Misschien is het even schrikken, zo’n hele nieuwe toekomst voor de verpleegkundigen. En misschien denkt u, zo’n vaart zal het toch niet lopen. Maar dát de zorg verandert, dat staat buiten kijf. Dat weet u, als opleiders van deze verpleegkundigen, als geen ander. En dat betekent dat de verpleegkundige van de toekomst heel anders moet worden opgeleid. Zo wordt de verpleegkundige van de toekomst geacht onderzoekend te zijn en te blijven. Zich vragen te stellen. Zelf kritisch te blijven nadenken. Is wat wij doen wel het goede? Of doen we het omdat de arts het zegt, of de patiënt het wil? Of omdat we het altijd zo hebben gedaan?

Dat betekent echter ook dat de rol van de docent verandert:

Oet: Dat vraagt ook iets van u, als docent, ontwikkelaar of medewerker onderwijslogistiek. Dat vraagt hele nieuwe, coachende vaardigheden. Het oude en vertrouwde moet worden losgelaten, de student moet zelf actief betrokken worden in zijn of haar leerproces. Het onderwijs wordt interactief. Studenten gaan vanuit een intrinsieke motivatie aan het werk. Nieuwe manieren van lesgeven en begeleiden moeten u dan ook eigen worden.

Omdat van de docent wordt verwacht dat hij de studenten actief bij de les betrekt, zat de voorstelling ter inspiratie boordevol activerende en interactieve werkvormen. Een creatieve denksessie (hoe ziet onderwijs er in de toekomst uit?), een korte poll waarbij de zaal door staan of zitten z’n mening mocht geven, een stress-workshop en een regie-scène. In deze laatste scène mocht de zaal aanwijzingen geven aan de docent hoe deze om moest gaan met een ongemotiveerde student.