Samen beslissen en uitkomstgerichte zorg

Tijdens de conferentie Uitkomstgerichte Zorg, Blijvend in Beweging verzorgde Theater A la Carte één van de workshops: ‘Samen beslissen zelf ervaren.’ Hoe ga je als arts het gesprek aan met een patiënt, om samen tot de beste behandeling te komen? En welke rol speelt uitkomstgerichte zorg hierbij? In een drietal scènes werden de spelers door de deelnemers aan de workshop tot het ideale gesprek ‘geregisseerd’. Dit leidde tot mooie gesprekken en discussies.

Hoe begin je een gesprek? Hoe geef je de verschillende opties voor behandeling? Is nietsdoen ook een keuze en hoe bespreek je dat? Wat doe je met een echtgenoot van een patiënt die duidelijk houvast nodig heeft? Wat is leidend, de cijfers of de beleving van de patiënt? En hoe breng je die samen?