Voorstellingen voor de Parnassia Bavo Groep

Voor de Parnassia Bavo Groep (één van de grootste GGZ instellingen in Nederland) maakten wij verschillende voorstellingen:

Bij de opening van een nieuwe locatie van PsyQ  in Den Haag speelden acteurs van Theater A la Carte enkele ‘toekomstige bewoners’. PsyQ biedt behandelprogramma’s op het gebied van depressie, angststoornissen, psychotrauma, eetstoornissen, seksuologie, persoonlijkheidsproblematiek, onverklaarde lichamelijke klachten, relatieproblemen en ADHD bij volwassenen. Tijdens een rondleiding door het gebouw konden de bezoekers kennis maken met hun nieuwe buren. Elke acteur ging in gesprek met de bezoekers, om deze te laten zien wat het betekent om een bepaalde psychiatrische aandoening te hebben.

Voor Parnassia Wonen in Den Haag maakten wij een voorstelling  voor startconferenties over kwaliteitsverbetering van het Circuit Wonen. Na ‘undercover’ praktijkonderzoek op de werkvloer en gesprekken met leidinggevenden, medewerkers en patiënten presenteerde Theater A la Carte deze voorstelling tijdens drie aftrapbijeenkomsten voor medewerkers.
Tussen de prikkelende scènes door ging de discussieleider van Theater A la Carte in gesprek met de zaal over onderwerpen als:
• Wat houdt vraaggericht werken eigenlijk in?
• Zelfbeschikkingsrecht; waar houdt de vrijheid om zelf te beslissen op en begint verwaarlozing?
• Kunnen alle patiënten zelf wel aangeven wat ze willen?
• Ben je ook in de pauze in functie of mogen de patiënten je dan niet storen?
• Heb je wel tijd om echte aandacht aan de patiënten te geven? En: wat is echte aandacht eigenlijk?

 

Voor een minisymposium over de kwaliteit van wonen maakten wij een voorstelling waarin wij op ludieke wijze overeenkomsten en verschillen lieten zien in visies op wonen en de kwaliteit van wonen binnen de Parnassia Bavo groep. Om zelf te onderzoeken wat de verschillen waren liepen wij mee op verschillende locaties van Parnassia Bavo Groep. Wij spraken hier met medewerkers en bewoners. In de uiteindelijke voorstelling werd het publiek, aan de hand van scènes, door de discussieleider  van  Theater A la Carte uitgedaagd om te zoeken naar de gezamenlijkheid in de verschillende visies op wonen. Centrale vraag was hierbij: wat zijn de minimale kwaliteitseisen die binnen Parnassia Bavo Groep aan wonen gesteld worden.