Kriebels in je Buik

Wat is het verschil tussen een man en een vrouw?
Mag je elkaar zomaar aanraken?
Wat doe je als je verliefd bent?
Wat doe je als iemand je aanraakt als jij het niet fijn vindt?
Of als je het juist wel fijn vindt?

Ouders en begeleiders van mensen met een verstandelijke beperking hebben er vaak moeite mee om seksualiteit bespreekbaar te maken. Wat kaart je aan en hóé kaart je het aan bij deze kwetsbare doelgroep? Kriebels in je Buik is niet alleen een vrolijke, duidelijke en voorlichtende voorstelling, maar geeft ook genoeg aanleiding om verder te praten over seksuele gevoelens en intimiteit.

Reacties op Kriebels in je Buik:

Annelies (begeleider): “Herkenbaar”, “Fris”, “Een positieve benadering van een beladen onderwerp”.
Peter (vader): “Misschien durf ik het nu wel aan om eens echt met mijn dochter over dit soort dingen te praten”.
Joanneke (cliënt): “Als iemand je aanraakt en dat wil je niet, dan mag je gewoon NEE zeggen!”
Kevin (cliënt): “Ik heb ook verkering en dat vind ik fijn.”
Elma van der Vat, orthopedagoog van Mozarthof (VSO ZML): “Alle ingrediënten om op verantwoorde wijze aandacht te geven aan RESEVO (Relationele en Seksuele Vorming) waren aanwezig. Het was concreet, visueel, met inoefening, met herhaling, en met humor en beloning. Een goed voorbeeld voor ons allen. We gaan ermee door!

Onderwerpen die in de voorstelling aan bod komen zijn onder andere vriendschap, verliefdheid, relaties, seks, genieten van je eigen lijf en grenzen stellen. De voorstelling is geschikt voor cliënten/leerlingen én voor hun begeleiders, leerkrachten en ouders.

Op VSO-ZML de Zevenster in Lelystad speelden we overdag voor de leerlingen en ’s avonds voor de ouders. Enkele reacties:

Reactie van de school: “Het was een hele beeldende voorstelling met liedjes en grapjes. Juist voor onze leerlingen is het zo belangrijk dat het beeldend is en dat situaties duidelijk worden uitgespeeld. Voor de leerlingen was het leerzaam, grappig, interessant, spannend en soms ook een beetje ongemakkelijk. Mooi om hier in de groepen tijdens de lessen op terug te kunnen komen en over na te kunnen praten.”

Marleen (moeder):Wat ben ik blij dat ik de voorstelling ‘Kriebels in je buik’ heb gezien.  (…) De dingen die ze lieten zien waren zo herkenbaar en werden hilarisch gebracht met precies de juiste hoeveelheid humor. Ook de beeldende manier waarop er werd geoefend hoe je NEE kunt zeggen in verschillende situaties afgewisseld met scènes van het verliefde stelletje dat hun eerste verkering had vond ik erg sterk. Ik heb om de teksten van de grappige liedjes gevraagd zodat ik deze thuis kan gaan zingen en op deze manier hopelijk samen met mijn zoon (19) weer eens over het onderwerp seksualiteit en relaties kan praten.”

Trynke (moeder): Enigszins sceptisch las ik de uitnodiging voor de ouderavond over relaties en seksualiteit. Het is nou eenmaal niet hetgeen waar je als ouder(s) van een bijzonder kind meteen voor warm loopt, maar wel weet dat het wel heel belangrijk is om deze kwetsbare kinderen in te begeleiden. Mijn dochter kwam heel enthousiast uit school en wenste mij veel plezier.

Wat ben ik blij dat ik toch gegaan ben, het toneelstuk was heel herkenbaar en waardevol, maar er werd ook ingespeeld op dingen zoals ‘wat vind jij fijn’ en, belangrijker nog, ‘wat vind je niet fijn’ en hoe ga je daarmee om, hoe geef je dat aan. Dit werd op een leuke manier met liedjes en rollenspellen aangepakt. Hierdoor kan ik met mijn eigen kind toch het gesprek aangaan over ‘lastige’ situaties, die hoe dan ook gaan komen (ongewenste aanrakingen door een vreemde maar ook door bekenden of zelfs vriendjes en vriendinnetjes, maar ook verliefdheid en de grenzen daarvan.) Hierdoor blijft onze dochter hopelijk bij haarzelf en bewaakt ze haar eigen grenzen op haar mooie pad!”

Tünde (moeder): “Ik ging terughoudend en met een beetje schaamtegevoel naar de voorstelling “Kriebels in je buik”. Na een aantal minuten van de start was dat alweer veranderd. Het was kleurrijk, er was muziek en humor. Door het uitleggen en het uitspelen van verschillende situaties konden de acteurs het heel duidelijk vertonen wat een leuke, gewenste aanraking is en wat een onaangename, ongewenste aanraking is. Maar ook hoe kunnen onze (kwetsbare) kinderen het laten weten aan een ander of ze iets willen of niet willen. 

Een voorstelling die gelijk gesprekken in werking zet, die een brug kan zijn tussen ouders en hun kinderen. Elk voorbeeld uit de voorstelling kan op een of andere manier herkenbaar zijn voor de ouders of de kinderen die het zien. Overall heel erg blij dat ik er was. Het was een leermoment, ook voor mij.”

Theater A la Carte Kriebels in je Buik man in park

Theater A la Carte Kriebels in je Buik JanTheater A la Carte Kriebels in je Buik tante Joke

 

Doelgroep: Bewoners en begeleiders van instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking en leerlingen en docenten van het VSO-ZML (alle leerjaren).

Groepsgrootte: Maximaal 85
Duur: 45 minuten
Kosten: € 1200,= / €1600,= / €2000,= (één, twee of drie keer spelen op één dag en één locatie)
Prijzen zijn exclusief reiskosten en BTW. Prijzen september 2022, prijswijzigingen voorbehouden
Locatie: minimale afmeting speelvlak: 3 x 4 meter. Theater A la Carte beschikt zelf over een licht- en geluidsinstallatie. Hier is geen krachtstroom voor nodig.

Recensie in ‘Blij!’, blad gemaakt door cliënten van De Twentse Zorgcentra:

Kriebels Twentse Zorgcentra