Kleine stapjes verder

Viore in Hilversum is één van de 81 IPSO-centra. Hier kunnen mensen met kanker, hun naasten en hun nabestaanden elkaar ontmoeten en ondersteunen. De IPSO-centra werken vanuit het gedachtegoed van positieve gezondheid. Speciaal voor de vrijwilligers en de ketenpartners van Viore, en mede ondersteund door IPSO, maakte Theater A la Carte een voorstelling over positieve gezondheid. Deze voorstelling is nu door alle IPSO centra te boeken.

Hoe luister je echt oprecht en nieuwsgierig naar wat iemand nodig heeft? Zonder zelf al in te vullen vanuit eigen ervaring of eerdere gesprekken? Wat betekent het voor je naasten wanneer je getroffen wordt door kanker? Welke invloed heeft het hebben van kanker op de intimiteit in je relatie? Welke rol spelen de IPSO-centra in de hele zorgketen en welke betekenis heeft het bezoeken van een IPSO-centrum op de kwaliteit van leven van mensen met kanker?

Tussen de scènes door gaan we met de zaal in gesprek over deze thema’s.

Praktische gegevens:
Doelgroep:  vrijwilligers, gasten en ketenpartners van de IPSO-centra
Duur: 90 minuten inclusief interactie tussen de scènes door
Groepsgrootte: Maximaal 120
Kosten: € 1.850,= exclusief reiskosten en BTW. Prijs mei 2024, prijswijzigingen voorbehouden.
Speelvlak: Minimaal 5m. diep x 4m. breed
Stroom: Twee vrije groepen, geen krachtstroom nodig

Eventueel kan Theater A la Carte een eigen lichtset meenemen. Deze is alleen geschikt en bedoeld voor locaties die niet over theaterlicht beschikken.

De zaal zingt een lied in de voorstelling over positieve gezondheid van Theater A la Carte voor Viore Welmoed van Theater A la Carte in gesprek met het publiek tijdens de voorstelling over positieve gezondheid voor Viore