Seksualiteit, hoe maak je het bespreekbaar?

Speciaal voor een symposium van Ipse de Bruggen (zorg voor mensen met een verstandelijke beperking) ontwikkelde Welmoed de workshop ‘Seksualiteit, een heel gewoon onderwerp?’. Deze workshop duurde 75 minuten en werd zes keer gegeven in twee dagen.

Doel van de workshop was de medewerkers opnieuw enthousiast te maken om het onderwerp seksualiteit op te pakken. En om medewerkers bewust te maken dat het bespreekbaar maken van relatievorming en seksualiteit tot de zorgtaken behoort.

In de workshop werden de deelnemers op een leuke en activerende manier, met stellingen en opdrachten, uitgedaagd na te denken over het thema relatievorming en seksualiteit. Hoe kun je op een positieve manier op dit onderwerp insteken? Wat maakt het soms moeilijk dit thema bespreekbaar te maken? Hoe ben je zelf voorgelicht? Wanneer bespreek je het? Waar heb je het dan over? En hoe betrek je ouders/verwanten hierbij? En natuurlijk: waarom is het belangrijk om het over dit thema te hebben?

Open en op een positieve manier met elkaar delen staat in deze workshop voorop. 

Bent u benieuwd naar deze workshop? Wij vertellen u er graag meer over.

Op beide dagen speelde Theater A la Carte ook nog de voorstelling ‘Kriebels in je Buik‘ in het plenaire gedeelte.