Hoezo, ‘lover’boys?

In opdracht  van het Steunpunt Seksueel Geweld van de gemeente Amsterdam ontwikkelde Theater A la Carte de voorstelling ‘Nancy en haar loverboy’. Op verzoek van enkele scholen werd deze voorstelling omgewerkt tot het voorlichtingsproject Hoezo, ‘lover’boys?. Een voorstelling over een onderwerp dat helaas nog altijd actueel is: loverboys.

De opzet van Hoezo, ‘lover’boys? blijft hetzelfde: scènes worden afgewisseld met voorlichting. Maar wij passen de voorstelling altijd aan aan de laatste ontwikkelingen. Zo wordt in de scènes en voorlichting nu ook ingegaan op het ronselen van meisjes via internet. Het geweld en de dreiging die loverboys gebruiken tegen meisjes is in de scènes duidelijker aanwezig. En de rol van de meelopertjes rondom een loverboy wordt belicht. Interactieve voorlichting wordt afgewisseld met ‘Nancy en haar loverboy’, een indringende voorstelling over een meisje dat via haar vriendje in de prostitutie belandt. De combinatie van voorlichting met theater geeft niet alleen inzicht in de problematiek, maar maakt deze ook invoelbaar. Leerlingen krijgen informatie over de werkwijze van zogenaamde ‘loverboys’, maar worden ook uitgedaagd na te denken over hun eigen (seksuele) grenzen en weerbaarheid. Want hoever ga je zelf als je verliefd op iemand bent?

Theater A la Carte Nancy geweld 2Nancy en haar loverboy
“Ik had een jongen leren kennen via Facebook. Hij schreef elke dag iets liefs. Dat ‘ie m’n ogen zo mooi vond. En dat ik sexy foto’s had. Echt elke dag iets liefs. En na een week vroeg hij m’n nummer. Ik kon echt heel goed met ‘m kletsen. Hij begreep me gewoon heel goed, als ik over m’n moeder vertelde en zo.”
Wanneer Nancy Robbert leert kennen via internet lijkt haar hele leven te veranderen. Hij begrijpt haar tenminste. Sterker nog, hij wordt verliefd op haar! Nancy vergeet de ruzies met haar moeder, haar problemen op school. Zij heeft niemand meer nodig, zij heeft immers Robbert.
Maar dan blijkt dat hij schulden heeft. En dat zij het geld moet verdienen om die af te betalen. Nancy raakt langzaam verstrikt in zijn web. Is het te laat?
‘Nancy en haar loverboy’ is gebaseerd op echte verhalen van meisjes die via hun vriendje in de prostitutie terecht kwamen.

Enkele reacties van de scholen:

loverboy pakt publiek in“Ik had niet verwacht dat het zo écht zou zijn. Daardoor was het heel aangrijpend en sloot het heel goed aan bij de leerlingen.”
“Goed dat je ook ziet dat die jongens contact maken via internet. Dat horen we heel vaak! Dan weten ze al van alles van die meisjes. Dat hebben ze op hun profiel gelezen. Die meisjes zetten ook maar zo al die foto’s op hun site.”

Hoezo, ‘lover’boys? kwam tot stand met dank aan: Steunpunt Seksueel Geweld van de GG&GD Amsterdam, Pretty Woman, Het Scharlaken Koord, Prostitutie Maatschappelijk Werk en Scala.

Doelgroep: Praktijkscholen, VMBO-scholen, HAVO/VWO, ROC’s en het Speciaal Voortgezet Onderwijs. Omdat het taal- en begripsniveau in de voorlichting wordt aangepast aan de groep kan het project ook worden uitgevoerd voor jongeren met een licht-verstandelijke handicap.

Leeftijd: Meisjes vanaf 12 jaar, gemengde groepen vanaf 14 jaar

Groepsgrootte: Maximaal 150
Duur: 90 minuten
(Les)materiaal: Gratis kijkwijzer met tips ter voorbereiding en nabespreking
Gratis posters
Kosten:  Eén keer spelen: € 1.110,=
Twee keer spelen op één dag en één locatie: € 1.700,=
Drie keer spelen op één dag en één locatie (alleen in overleg met spelers en voorlichtster): € 2.240,=

Prijzen zijn exclusief reiskosten en BTW. Prijzen januari 2011, prijswijzigingen voorbehouden

CJP Cultuurkaart

 

 

 

 

 

Speciaal voor de week van de mensenrechten organiseerden de Utrechtse organisaties UNICEF Utrecht e.o., Pretty Woman, Theater A la Carte en CultDealerEnzo een avond over artikel 34 van het Internationale Kinderrechtenverdrag. Artikel 34 gaat over het verbod op uitbuiting van kinderen. Om bezoekers te laten inzien dat deze uitbuiting niet alleen in verre landen plaats vindt, maar ook in een stad als Utrecht, stond de avond in het teken van loverboys.

De drukbezochte bijeenkomst was gratis toegankelijk voor iedereen vanaf 12 jaar. De avond begon met ‘Nancy en haar loverboy’ door Theater A la Carte. Hierna was er gelegenheid tot het stellen van vragen aan een medewerkster van Pretty Woman. Daarna werd er dieper ingegaan op het werk van Unicef.

De vijf beste activiteiten van de week werden beloond met een prijs van elk €1000. Wij zijn er trots op dat ook ónze activiteit deze prijs mocht ontvangen.